کاتالوگ و دفترچه راهنماي محصولات کرمان موتور و خودروسازان بم

ردیفنام خودروکاتالوگدفترچه راهنما
1اس 3 اتوماتدریافت کاتالوگ
2جیلی GC9
3جیلی NL3
4اکسنت 2017دریافت کاتالوگ
5جیلی GC6
6سانتافه 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
7سوناتا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
8توسان 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
9النترا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
10 ۸۲۰ (۲۴۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگ
11i10دریافت کاتالوگ
12i20دریافت کاتالوگ
13 جی ۵ دنده ای (۱۵۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
14 جی ۵ اتومات (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
15 اِس ۵ دنده ایدریافت کاتالوگدریافت راهنما
16 اِس ۵ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما
17 ۶۲۰ (۱۶۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
18 ۶۲۰ (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
19 ایکس ۵۰دریافت کاتالوگدریافت راهنما
20 ایکس ۶۰ دنده ایدریافت کاتالوگدریافت راهنما
21ایکس ۶۰ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما