آپشن های i20


قفل رینگ

قیمت : 100000 تومان

روکش صندلی

قیمت : 350000 تومان

کفی زیرپایی موکتی

قیمت : 180000 تومان

کفی زیرپایی پلاستیکی

قیمت : 160000 تومان