فرصت جدید جهت سرمایه گذاری

باتوجه به افزایش قیمت محصولات کرمان موتور(جک s5 و جک s3) امروز و فردا آخرین فرصت ثبت نام با قیمت قبلی می باشد.

 

قیمت ثبت نام جک S5-AT تا تاریخ 97/01/31: 109 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت ثبت نام جک S5-AT از تاریخ 97/02/01 : 115 میلیون و 900 هزار تومان

 

شماره تلفن جهت هماهنگی برای ثبت نام در روز جمعه مورخه 97/01/31:  09120701770

آدرس نمایندگی جهت ثبت نام:   https://goo.gl/maps/2pt58BvGgj32

 جک S5

 

 

جک S3

جک S5