میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد

علی (ع) پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت. ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد.

تبریک روز پدر و ولادت حضرت علی (ع) نمایندگی کرمان موتور نیکوکار