نرخ بیمه بدنه خودروهای کرمان موتور چقدر است؟

نمايندگي غياثي  كد:۵۰۳۰۸۰
ليست حق بيمه بدنه محصولات كرمان موتور با
۷۰٪ تخفيف
كارشناسي و تحويل بيمه نامه درمحل به صورت رايگان

 

(حق بيمه با پوشش كامل(تومان (حق بيمه پايه با تخفيف(تومان (قيمت خودرو(تومان مدل سال مدل خودرو
 ۶۷۸/۰۰۰ ۵۵۸/۰۰۰ ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ S5 AUTO جک
 ۵۹۳/۰۰۰ ۴۸۶/۰۰۰ ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ S5 MT جك
 ۶۲۸/۰۰۰ ۵۱۴/۰۰۰ ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ 820 لیفان
 ۵۰۲/۰۰۰ ۴۱۲/۰۰۰ ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ X50 AUTO لیفان
 ۴۵۰/۰۰۰ ۳۶۸/۰۰۰ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ X50 MT ليفان
 ۵۵۵/۰۰۰ ۴۵۵/۰۰۰ ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ X60 AUTO لیفان
 ۴۴۰/۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ X60 MT ليفان
 ۵۶۳/۰۰۰ ۴۶۲/۰۰۰ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ J5 AUTO جک
 ۴۷۵/۰۰۰ ۳۹۰/۰۰۰ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۶ J5 MT جک
۶۴۰/۰۰۰ ۵۲۵/۰۰۰ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۱۷ I20 هیوندای

 


آدرس: سعادت آباد- بلوار خوردين توحيد۲ ،  پلاك ۶۴ ، واحد ۲

تلفن: ۸۸۵۶۴۳۹۴
فكس:۸۸۵۶۴۳۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۹۰۲۷۳۷
ایمیل : ghiasi_bgh@yahoo.com
 

خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه پايه:


1. حادثه: خسارات ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك ويا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه ويا واژگوني وسقوط موضوع بيمه باشد ويا چنانچه در حين حركت، اجزا ويا محصولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

2. اتش سوزي،صاعقه و انفجار: خسارتي كه در اثر آتش سوزي، صاعقه ويا انفجار به موضوع بيمه ويا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.

3. سرقت كلي: در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود ويا دراثر عمل دزدي ويا شروع دزدي به وسيله نقليه ويا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده خسارت وارد شود.

4. خساراتي كه در جريان نجات ويا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

5. خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هريك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه با پوشش كامل:

1. خسارات ذكر شده در 5 بند بالا
2. سرقت در جا (كليه لوازم_ تاسقف 5% ارزش خودرو)
3. پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو
4. پوشش هزينه اياب و ذهاب
5. طوفان، گردباد و تگرگ
6. شكست شيشه وسيله نقليه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر
7. سيل، زلزله و آتشفشان خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه پايه