مژده به طرفداران محصولات کرمان موتور

نمایندگی کرمان موتور نیکوکار در نظر دارد تا بخشی جدیدی را برای معرفی آپشن محصولات کرمان موتور به وب سایت خود اضافه کند. اخبار تکمیلی به زودی اعلام می شود.