رتبه نخست رضایت مندی مشتریان از فروش خودرو در کرمان موتور

رتبه نخست رضایت مندی مشتریان از فروش خودرو

گزارش رضایت مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری در سال 1394 از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد، در این سال مطابق 7 سال گذشته در بررسی های صورت گرفته برای سنجش رضایت مندی مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری با 256 هزار و 166 نفر خریدار خودرو از 17 شرکت عرضه کننده خودرو مصاحبه صورت گرفت.
براساس این گزارش، در سال 1394 مطابق با ویرایش دستورالعمل اندازه گیری رضایت مندی مشتریان و تغییر در نیازها و انتظارات مشتریان از فرآیند فروش خودروهای سواری، ابزار تحقیق سنجش رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش بروزرسانی شد.
بررسی ها نشان می دهد شرکت کرمان موتور ارائه دهنده محصولات جک و لیفان با سهم بازار 2.1 درصد از خودروهای سواری و با کسب 692 از 1000 امتیاز، رتبه نخست رضایتمندی مشتریان در این فرآیند را کسب کرده است.
در پی آن، شرکت آسان موتور و مدیران خودرو، به ترتیب ارائه دهنده محصولات هیوندای و چری، با امتیاز 671 و 670 رتبه های دوم و سوم را کسب کرده اند.
از حضور و حمایتتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم.