بیمه بدنه

لیست حق بیمه بدنه محصولات کرمان موتور با 80% تخفیف

ويژه نمايندگي نيكوكار

 

کارشناسی و تحویل بیمه نامه در محل به صورت رایگان

 

مدل خودرو

 

مدل سال

 

قيمت خودرو(تومان)

 

حق بيمه پايه با تخفيف(تومان)

 

 

حق بيمه با پوشش كامل(تومان)

 

سانتافه

2017

000/000/240

000/265/1

000/670/1

النترا

2017

000/000/155

000/870

000/150/1

سوناتا

2017

000/000/195

000/090/1

000/450/1

توسان

2017

000/000/195

000/090/1

000/450/1

I 20

2017

000/000/93

000/525

000/690

I 10

2017

000/000/73

000/412

000/545

 

خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه پايه:

 1. حادثه: خسارات ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك ويا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه ويا واژگوني وسقوط موضوع بيمه باشد ويا چنانچه در حين حركت، اجزا ويا محصولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
 2. اتش سوزي،صاعقه و انفجار: خسارتي كه در اثر آتش سوزي، صاعقه ويا انفجار به موضوع بيمه ويا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
 3. سرقت كلي: در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود ويا دراثر عمل دزدي ويا شروع دزدي به وسيله نقليه ويا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده خسارت وارد شود.
 4. خساراتي كه در جريان نجات ويا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
 5. خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هريك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.

خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه با پوشش كامل:

 1. خسارات ذكر شده در 5 بند بالا
 2. سرقت در جا (كليه لوازم_ تاسقف 5% ارزش خودرو)
 3. پاشيدن اسيد، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي خودرو
 4. پوشش هزينه اياب و ذهاب
 5. طوفان، گردباد و تگرگ
 6. شكست شيشه وسيله نقليه به تنهايي و به عللي غير از حوادث مورد تعهد بيمه گر
 7. سيل، زلزله و آتشفشان