حضور کرمان موتور در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران با حضور شرکتهای کرمان موتور، کارگزاری کارآمد و لیزینگ خودرو مهرآسا که از زیرمجموعه های صنایع خودروسازی کرمان میباشند در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید.
دکتر شادکام، معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار کرمان موتور در حاشیه نمایشگاه از برنامه راهبردی عرضه و پذیرش سهام شرکت کرمان موتور در بورس اوراق بهادار در سال 1397 خبر داد و در ادامه گفت راهبرد ما برای حضور در بازار سرمایه بلندمدت خواهد بود تا هم شاهد نقدشوندگی دارایی ها، تامین منابع مورد نیاز و هم جذب سرمایه گذار در صنعت خودرو باشیم.
دکتر شادکام مهمترین دلیل حضور کرمان موتور در بازار سرمایه کشور را شفافیت دانست و تصریح کرد: کرمان موتور از زیرساخت مناسب برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید خودرو برخوردار است و به طور حتم حضور در بازار سرمایه، با توجه حداکثری به منافع تمام ذینفعان صورت می گیرد و ادامه می یابد.

کرمان موتور در نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه تهران
با توجه به استقبال سرمایه گذاران از خرید اوراق مرابحه شرکت موتور در سال 1396، ایشان از انتشار و عرضه دو هزار میلیارد ریال اوراق رهنی با سر رسید سه ساله خبر داد و عواید حاصل از عرضه و انتشار این اوراق را با هدف افزایش ظرفیت تولید و فروش محصولات اعلام کرد.