با پیش پرداخت 15 میلیون هیوندای I20 بخرید!

شرایط فروش خودروهای هیوندای I10 و هیوندای I20 ویژه شهریور ماه 96 تغییر یافت. بر اساس اعلام کرمان موتور قیمت قطعی هیوندای I10، 72 میلیون و 150 هزار تومان (به صورت نقدی و پیش فروش) و همچنین قیمت قطعی هیوندای I20 ۹۳ میلیون و۵۰ هزار تومان است که به صورت ۲ ،۳ و ۴ مرحله ای عرضه می شود.

در طرح فروش دو مرحله ای I20 مبلغ پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومان است که باسود مشارکت ۲۰ درصد و تحویل آذرماه عرضه می شود.

در طرح فروش ۳ مرحله ای I20 پیش پرداخت مرحله اول و دوم ۲۰ میلیون تومان و  سود مشارکت  ۱۹ درصد است و زمان تحویل خودرو ها آذر ماه است.

در فروش ۴ مرحله ای هیوندای I20 مبلغ پیش پرداخت ۱۵ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصد و زمان تحویل خودروها دی ماه است.

وضعیت سند خودروها آزاد است .

برای کسب اطلاع بیشتر در مورد جزییات شرایط فروش این دو خودرو به لینک های زیر مراجعه نمایید:

شرایط جدید فروش هیوندای I10 کرمان موتور- ویژه شهریور 96 - معرفی هیوندای I10 کرمان موتور

شرایط جدید فروش هیوندای I20 کرمان موتور- ویژه شهریور 96 - معرفی هیوندای I20 کرمان موتور

 

فروش

خرید

هیوندای

I10

I20

کرمان موتور