احتمال افزایش هزینه شماره گذاری خودرو در سال 98

لایحه بودجه سال 98 با نکات و ابهاماتی به مجلس ارائه شده است. درحالی درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی ناشی از افزایش ۱۰ درصدی عوارض واردات خودرو در بودجه لحاظ شده که ردیف مربوط به درآمد از محل واردات خودرو در لایحه وجود ندارد و به نظر می رسد که این در آمد قرار است از محل دریافت عوارض بیشتر برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تامین شود. همچنین طرح موضوع درآمد 100 میلیارد تومانی دولت از محل عوارض گمرکی خودروها مربوط به شماره گذاری است.
بررسی لایحه بودجه سال 98 نشان می دهد که به هیچ وجه درآمد دولت در بودجه 98 از محل عوارض گمرکی مربوط به واردات خودرو نخواهد بود چرا که دولت هیچ درآمدی را برای واردات در سال آینده در نظر نگرفته و این درآمد فقط مربوط به هزینه شماره گذاری خودروهاست.

در بحث درآمد دولت از محل عوارض گمرکی موضوع افزایش هزینه های شماره گذاری مطرح است. بر این اساس چنانچه فردی خودرویی را وارد کرده و تاکنون شماره گذاری نکرده و شماره گذاری آن را به سال آینده موکول کرده است باید در سال آینده این هزینه را مطابق افزایش در نظر گرفته شده برای سال 98 پرداخت کند.
در شرایطی موضوع درآمد 100 میلیاردی دولت از محل عوارض گمرکی خودروها مربوط به شماره گذاری و افزایش هزینه شماره گذاری خودروها در سال 98 عنوان می شود که درآمد سال آینده دولت از ناحیه شماره‌ گذاری و نقل‌ و‌انتقال خودرو، چیزی در حدود 2200 میلیارد تومان برآورد شده است که این رقم در مقایسه با درآمد پیش بینی شده از این محل در سال 97 کاهش بیش از 200 میلیارد تومانی را نشان می دهد.

شماره گذاری خودرو
 

بر اساس لایحه بودجه 98، دولت برای مالیات بر شماره‌ گذاری خودرو بودجه ۱۴۱۴ میلیارد و ۱۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای مالیات بر نقل‌ و‌ انتقال خودرو بودجه 787 میلیارد و ۸۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته است که در مجموع، درآمد سال آینده دولت از ناحیه شماره‌ گذاری و نقل‌ و ‌انتقال خودرو، چیزی در حدود 2200 میلیارد تومان برآورد می شود. این ارقام در حالی است که در بودجه سال 97 درآمد دولت از محل مالیات شماره گذاری خودرو ۱۶۸۳ میلیارد تومان و از محل مالیات نقل و انتقال خودرو ۷۶۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مجموع 2447 میلیارد تومان می شود.
در حالی مجموع در آمد دولت از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو در سال آینده در مقایسه با سال جاری کاهشی است که با اختصاص در آمد 100 میلیارد تومان از محل شماره گذاری خودروها، این رقم به درآمد دولت از این محل افزوده می شود.
با توجه به این ارقام باید دید که در سال آینده با توجه به درآمد پیش بینی شده از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودروها و در آمد 100 میلیاردی از این محل، هزینه شماره گذاری خودروهای داخلی و وارداتی چه میزان افزایش خواهد داشت.

بر اساس جدیدترین مصوبه هیات وزیران که مرداد سال گذشته در مورد شرایط شماره گذاری خودرو های وارداتی و داخلی ابلاغ شد واردکنندگان بر اساس جداول ابلاغی دولت برای شماره گذاری خودروهای سواری و وانت وارداتی با مصرف سوخت (در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی) بیش از 5 لیتر باید بین 2 تا 8 خودرو فرسوده اسقاط کنند.
همچنین برای خودروهای با مصرف سوخت کمتر از 5 لیتر نیازی به اسقاط خودروهای داخلی نیست اما همچنان 10 درصد ارزش خودرو وارداتی به عنوان عوارض واردات خودروهای بنزین سوز باید پرداخت شود.

بنابراین در مجموع به نظر می رسد که مشتریان خودروهای وارداتی که حالا قریب به یکسال منتظر خودرو خود مانده اند در آخرین مرحله (شماره گذاری) نیز با سورپرایزهای تازه ای مواجه خواهند شد.