طرح های جدید فروش نقدی و اقساطی محصولات جک و لیفان کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

شرکت کرمان موتور طرح های جدید فروش محصولات جک و لیفان خود را اعلام کرد. بر این اساس خودروهای لیفان 820 مدل 96 و 97، لیفان X50، لیفان X60 مدل 96 و 97 به صورت نقدی و اقساطی و خودروهای جک S3 و جک S5 کرمان موتور به صورت مرحله ای به فروش می رسند.

خودروی لیفان 820 مدل 96 با قیمت مصوب 91 میلیون و 250 هزار تومان، طی اقساط 10، 20، 30 و 40 ماهه و با پیش پرداخت های 33 میلیون و 700 هزار تومان، 38 میلیون و 500 هزار تومان و 42 میلیون و 900 هزار تومان برای فروش ارائه شده است. طبق اعلام شرکت کرمان موتور موعد تحویل لیفان 820 در این طرح به صورت یک ماهه می باشد.

همچنین لیفان 820 مدل 97 نیز با قیمت مصوب 99 میلیون تومان، طی اقساط 10، 20، 30 و 40 ماهه و با پیش پرداخت های 41 میلیون و 450 هزار تومان، 46 میلیون و 250 هزار تومان و 50 میلیون و 650 هزار تومان برای فروش ارائه شده است. موعد تحویل لیفان 820 در این طرح نیز به صورت یک ماهه می باشد.

در طرح فروش اقساطی لیفان X50 کرمان موتور، این محصول با قیمت مصوب 59 میلیون و 900 هزار تومان با اقساط 12، 24 و 36 ماهه و با پیش پرداخت های 18 میلیون و 900 هزار تومان، 23 میلیون و 900 هزار تومان و 28 میلیون و 900 هزار تومان ارائه شده است. زمان تحویل لیفان X50 در این طرح، به صورت تحویل یک ماهه اعلام شده است.

خودروی لیفان X60 مدل 96 با قیمت مصوب 69 میلیون و 500 هزار تومان، طی اقساط 10، 20، 30 و 40 ماهه و با پیش پرداخت های 20 میلیون و 150 هزار تومان، 26 میلیون و 150 هزار تومان و 32 میلیون و 150 هزار تومان به فروش می رسد. زمان تحویل خودرو در این طرح نیز به صورت یک ماهه است.

خودروی لیفان X60 مدل 97 با قیمت مصوب 76 میلیون و 500 هزار تومان، طی اقساط 10، 20، 30 و 40 ماهه و با پیش پرداخت های 27 میلیون و 150 هزار تومان، 33 میلیون و 150 هزار تومان و 39 میلیون و 150 هزار تومان به فروش می رسد. زمان تحویل لیفان X60 در این طرح نیز به صورت یک ماهه است.

در طرح فروش مرحله ای جک S3، این خودرو با قیمت مصوب 86 میلیون و 900 هزار تومان (با 2 میلیون تومان تخفیف) و به صورت دو مرحله ای به فروش می رسد. مبالغ پیش پرداخت خرید جک S3 در طرح مذکور 39 میلیون تومان و 35 میلیون تومان می باشد که خرید با پیش پرداخت 35 میلیون تومانی این محصول شامل تسهیلاتی به مبلغ 30 میلیون تومان با اقساط 10 و 20 ماهه است. همچنین سود مشارکت در این طرح 18 درصد و زمان تحویل خودرو تیر ماه 97 می باشد.

در طرح فروش مرحله ای جک S5، این خودرو با قیمت مصوب 115 میلیون و 900 هزار تومان (با 2 میلیون تومان تخفیف) و به صورت دو مرحله ای به فروش می رسد. مبالغ پیش پرداخت خرید جک S5 در طرح مذکور 50 میلیون تومان و 56 میلیون تومان می باشد که خرید با پیش پرداخت 56 میلیون تومانی این محصول شامل تسهیلاتی به مبلغ 45 میلیون تومان با اقساط 12، 24 و 36 ماهه است. همچنین سود مشارکت در این طرح 18 درصد و زمان تحویل خودرو شهریور ماه 97 می باشد.

مهلت ثبت نام در طرح های فوق تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصول با ما تماس بگیرید. برای اطلاع از جزییات طرح های فوق به لینک های زیر مراجعه نمایید:

طرح جدید فروش اقساطی لیفان 820 مدل 96 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش اقساطی لیفان 820 مدل 97 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش اقساطی لیفان X50 مدل 96 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش اقساطی لیفان X60 مدل 96 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش اقساطی لیفان X60 مدل 97 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش مرحله ای جک S3 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

طرح جدید فروش مرحله ای جک S5 کرمان موتور، ویژه نیمه اول اردیبهشت

 

کرمان موتور

فروش مرحله ای جک

فروش اقساطی جک

لیفان 820

لیفان X50

لیفان X60

جک S3

جک S5