5 عامل اصلی مردودی در معاینه فنی

سید نواب حسینی منش مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران  اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مهرماه طی مدت 7 ماه، 814 هزار دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته حدود 41 درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران بیان کرد: از میان 814 هزار دستگاه خودرویی که طی 7 ماه گذشته به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند، 40 درصد مردود شده‌اند.

وی اذعان کرد: از میان علل مردود شدن خودرو‌ها در تست‌های معاینه فنی، 49 درصد مربوط به گاز‌های خروجی، 17 درصد مربوط به هم راستایی چرخ‌ها، 12 درصد مربوط به نقص کمک فنرها، 26 درصد تست ترمز و 30 درصد مربوط به نقص وضعیت ظاهری است.

حسینی منش در پایان عنوان کرد: از ابتدای اجرای طرح کاهش از آبان ماه 95 تاکنون بالغ بر 2 میلیون و 800 هزار تخلف مربوط به معاینه فنی توسط دوربین ثبت شده است که این میزان در مقایسه با 500 هزار دستگاه خودرویی که پلیس سالانه به صورت فیزیکی اعمال قانون می‌کند، رشد قابل توجهی داشته است، در همین راستا یکی از اهداف مهم اجرای طرح کاهش که کنترل معاینه فنی خودرو‌ها بود، محقق شده است.

وی افزود: اعمال قانون و همکاری شهروندان در رعایت قوانین اثرات مثبتی را بر کاهش آلودگی هوا می‌گذارد.