آغاز فعالیت دوربین های جدید پلیس برای ثبت تخلفات

رئیس پلیس راه در مورد فعال شدن 52 دوربین جدید برای ثبت تخلفات رانندگان توضیح داد:سرعت باید طبق تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشد، و هنگامی که ازدوربین شماره1 عبور کردید، تا رسیدن به دوربین شماره 2 اگر سریع تر از زمان محاسبه شده باشد ، 20ثانیه بعد پیامکی ارسال می شود که سرعت شما زیاد بوده است و 20 ثانیه بعد مبلغ جریمه،شناسه قبض و پرداخت،این پیامک به صاحب پلاک ارسال خواهد شد.

او ادامه داد: علاوه بر فعالسازی 52دوربین فردا، در آینده نیز 100دوربین دیگر نصب خواهد شد.

دوربین ثبت تخلف

رئیس پلیس راه گفت: تخلفات ثبت شده شامل سرعت،کمربند، موبایل، خوردن، آشامیدن،و حتی سبقت هم می شود.

او در پایان عنوان کرد: از اول شهریور ماه کلیه خودروهای سبک و سنگین که معاینه فنی معتبر نداشته باشند هر، 24 ساعت مبلغ 50 هزار تومان جریمه خواهند شد. یعنی در ماه می شود 1،500،000تومان واین جریمه را سیستم به صورت خودکار برای خودرو ثبت می کند.

 

دوربین

تخلف

رانندگی

پلیس