اهمیت سیستم هشدار نقطه کور در جلوگیری از تصادفات

در گزارش‌های جدید "موسسه ایمنی بزرگراه" موسوم به IIHS، گفته می‌شود که سیستم هشدار خروج از جاده و یا سیستم جلوگیری از خروج اتومبیل از جاده، توانایی جلوگیری از تقریبا 85 هزار تصادف را در طول سال دارد.
محققان موسسه ایمنی IIHS با استفاده از داده‌های گزارش شده از سوی پلیس، اعلام کرده‌اند که استفاده از سیستم‌های هشدار خروج از جاده و یا سیستم‌های خودکار جلوگیری از خروج، علاوه بر کاهش 85 هزار تصادف در طول سال، باعث شده است تا حدود 11 درصد از خطرات جدی کاهش پیدا کند، 21 درصد از آسیب‌های شدید احتمالی به سرنشینان را کاهش دهد و همچنین می‌تواند حدود 86 درصد احتمال مرگ و میر سرنشینان اتومبیل را هنگام تصادف کاهش دهد.

دیگر فناوری‌های بکار رفته در اتومبیل همچون سیستم تشخیص نقاط کور هم در کاهش تصادفات اتومبیل تاثیرگذار بوده است که با توجه به اعلام موسسه ایمنی IIHS، سیستم تشخیص نقاط کور باعث کاهش 14 درصدی تصادفات و همچنین باعث کاهش 23 درصدی شدت آسیب در هنگام تصادف می‌شود.
علی رغم این مزایا و سیستم‌های جدید بکار رفته در اتومبیل که می‌تواند در کاهش تصادف و آگاهی بیشتر رانندگان تاثیرگذار باشد، گفته می‌شود اگر با ماشینی تصادف کنید که مجهز به سیستم‌های ذکر شده باشند، اشتباهات انسانی بیشتر به چشم آمده و بیمه کمتری شامل اتومبیل و خسارت‌های وارده به آن می‌شود.

 

هشدار

نقطه کور

تصادف

ایمنی

IIHS