شب یلدای شما مبارک

کرمان موتور نیکوکار|شب یلدا مبارک

 

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد