کرمان موتور اعلام کرد: آغاز طرح تبدیل خودروی لیفان 820

احتراماً به اطلاع می رساند مشتریان خودرو لیفان 820 که تاکنون تخصیص و یا سند صادر نگردیده است، می توانند در طرح تبدیل با یکی از شرایط ذیل شرکت نمایند.

1- تبدیل 820 به S5-DCT با موعد تحویل 30 روزه :
• اختلاف قیمت فعلی دو خودرو مبلغ 86.500.000 ریال می باشد، که مبلغ 49.000.000 ریال به عنوان تخفیف و مبلغ 37.500.000 ریال توسط مشتری به صورت یک چک بانکی در وجه شرکت کرمان موتور پرداخت می گردد.
• انتقال سوابق اقساط ( چک های اقساط ) به ثبت نام جدید.
• تعویض چک های اقساط در صورت سر رسید چک قبل از موعد تحویل خودرو.
2- تبدیل 820 به پیش فروش هیوندای Accentبا موعد تحویل بهمن 1396 :
• انتقال به ثبت نام 2 مرحله ای Accent با احتساب مبلغ پرداختی + سود انتقال 19%.
• عودت چک های اقساط وصول نشده به مشتری.
3- انصراف از ثبت نام :
• ثبت نام های پیش فروش : در صورتی که سود مشارکت آنها در قرارداد 19% و یا کمتر باشد با سود 19% و در صورتی که سود مشارکت آنها از 19% بیشتر باشد به همان میزان، سود انصراف محاسبه میگردد.
• برای تمامی ثبت نام های اقساط و نقدی سود انصراف 19% محاسبه می گردد.
• ارسال رضایت نامه با دست خط مشتری علاوه بر فرم ضمیمه.
توجه : در صورت مشارکت در طرح تبدیل با هر یک از شرایط فوق، امکان تغییر و جابجایی طرح انتخاب شده وجود ندارد.
مشتریان محترم با مراجعه به نمایندگی و پرکردن فرم رضایت می توانند در طرح تبدیل شرکت نمایند.
توجه: مهلت استفاده از طرح تبدیل تا روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 می باشد.