سیستم کمکی ترمز BAS

سیستم کمکی ترمز BAS

در سیستم های ترمز قدیمی که از سیستم ABS (سیستم ترمز ضد قفل) استفاده نمی شد، رانندگان برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمز گیری پدال ترمز را حتی در مواقع اضطراری با تمام نیرو فشار نمی دادند. این عادت اشتباه حتی بعد از نصب سیستم ABS بر روی خودرو ها هنوز هم وجود دارد. بنابراین در بسیاری از مواقع سیستم ABS مجال و فرصت عملکرد را نداشته و اصلاً وارد مدار نمی شود، به عبارت ساده تر ترمز همانند سیستم های ترمز معمولی عمل می کند، در حالیکه این سیستم مانع از قفل شدن چرخ ها شده و می توان پدال ترمز را با تمام نیرو فشار داد.

مطالعات بر روی تصادفات جاده ای نشان میدهد بسیاری از رانندگان در هنگام مواجهه با یک مانع و یا هنگامی که یک عابر پیاده بطور ناگهانی وسط خیابان می آید، جهت جلوگیری از قفل شدن چرخ ها پدال ترمز را تا انتها فشار نمی دهند. این امر باعث می شود که دست یابی به حداکثر نیروی ترمزی میسر نشود.

 در خودرو لیفان 820 جهت اصلاح نقیصه فوق (که در حقیقت خطای راننده است) از سیستم BAS برای نظارت بر طریقه و میزان فشار دادن پدال ترمز استفاده می شود.

عملکرد سیستم کمکی ترمز BAS

در دیاگرام زیر نحوه عملکرد سیستم ترمز مجهز به BAS و سیستم ترمز فاقد آن را نشان می دهد.

BAS

با توجه به دیاگرام فوق در سیستم ترمز مجهز به سیستم BAS به محض اینکه وضعیت ترمز اضطراری تشخیص داده شود، در کمترین زمان نیروی ترمزی به حداکثر ممکن در محدوده عملکرد ABS افزایش می یابد که این کار دقیقاً مشابه فشرده شدن پدال ترمز تا انتها می باشد؛ پس از آن دیگر فشار پدال تاثیری در افزایش نیروی ترمزی ندارد در حالیکه در سیستم ترمز معمولی برای دست یابی به حداکثر نیروی ترمزی باید پدال ترمز را بیشتر فشار داد.

سیستم کمکی ترمز یک سنسور در بوستر به نام  Pedal Travel Sensor دارد که اطلاعات دریافتی در رابطه  با کورس پدال ترمز و سرعت استفاده از آن را در ECU سیستم ABS قرار می دهد. این سیستم توسط شبکه CAN با ABS در ارتباط است. چنانچه ترمز اضطراری احساس شود ECU فرمان باز شدن یک سوپاپ سلونوئیدی در داخل بوستر را می دهد. این امر بلافاصله محفظه فشار بوستر را به فشار اتمسفر متصل کرده و باعث ایجاد حداکثر فشار ترمزی می شود که این افزایش فشار خودرو را در مسافت کوتاه تری متوقف می کند.

بنابراین حتی اگر به نرمی پدال ترمز را فشار دهید حداکثر نیروی ترمزی را خواهید داشت.

شروع کار سیستم کمکی ترمز

همانطور که در دیاگرام مشاهده می شود در شرایط اضطراری نیروی ترمزی بدون اینکه پدال ترمز را 100% فشار داده باشیم به محدوده عملکرد سیستم ABS می رسد. 

ترمز BAS

فاز 1

پس از افزایش فشار تا محدوده عملکرد ABS، این سیستم افزایش بیش از حد فشار را کنترل می کند. به عبارت ساده تر  ABS وارد عمل شده و اجازه افزایش فشار بیش از حد معین را نداده و از قفل شدن چرخ ها جلوگیری می کند. 

BAS

فاز 2

از  آنجایی که سیستم کمکی ترمز فقط در شرایط اضطراری عمل می کند، اگر راننده فشار روی پدال ترمز را کم کند، دیگر شرایط عملکرد این سیستم وجود نداشته و با فشار پدال به مرور سازگار شده و انتقال از فاز اول به فاز دوم بسیار نرم و بدون شوک انجام می شود. در واقع سیستم کمکی ترمز سهم خود از فشار نسبی ایجاد شده را کاهش می دهد تا فشاری که به سیلندر چرخ ها وارد می شود برابر فشار پدال ترمز باشد. زمانی که سهم این سیستم به صفر رسید، ترمز گیری معمولی و مرسوم در دستور کار قرار می گیرد.

BAS

 

ترمز

BAS

ABS

ECU